CodeGenerator.java

00001 package edu.stanford.hci.r3.tools.develop;
00002 
00003 import java.util.List;
00004 
00005 import edu.stanford.hci.r3.paper.Region;
00006 import edu.stanford.hci.r3.paper.Sheet;
00007 import edu.stanford.hci.r3.paper.sheets.PDFSheet;
00008 
00020 public class CodeGenerator {
00021 
00025     private int indent = 0;
00026 
00027     private StringBuilder stringBuilder;
00028 
00029     public CodeGenerator() {
00030     }
00031 
00035     private void addLine(String line) {
00036         for (int i = 0; i < indent; i++) {
00037             stringBuilder.append("\t"); // indent!
00038         }
00039         stringBuilder.append(line + "\n");
00040     }
00041 
00045     private void decreaseIndent() {
00046         if (indent == 0) {
00047             return;
00048         }
00049         indent--;
00050     }
00051 
00058     public void generateInitializePaperUI(Sheet sheet) {
00059         stringBuilder = new StringBuilder();
00060         List<Region> regions = sheet.getRegions();
00061         addLine("private void initializePaperUI() {");
00062         increaseIndent();
00063         for (Region r : regions) {
00064             String regionName = r.getName(); // remove underscores
00065             String regionNameNoUnderscores = regionName.replace("_", "");
00066             final String regionIdentifier = "region" + regionNameNoUnderscores;
00067             addLine("Region " + regionIdentifier + " = sheet.getRegion(\"" + regionName + "\");");
00068             addLine("setup" + regionNameNoUnderscores + "(" + regionIdentifier + ");");
00069             addLine("");
00070         }
00071         decreaseIndent();
00072         addLine("}");
00073         System.out.println("Code for Generating a Paper UI");
00074         System.out.println("------------------------------");
00075         System.out.print(stringBuilder);
00076         System.out.println("------------------------------");
00077     }
00078 
00082     public void generateSetupRegionMethods(PDFSheet sheet) {
00083         stringBuilder = new StringBuilder();
00084         List<Region> regions = sheet.getRegions();
00085         for (Region r : regions) {
00086             String regionName = r.getName().replace("_", ""); // remove underscores
00087             addLine("private void setup" + regionName + "(Region region) {");
00088             increaseIndent();
00089             addLine("region.addEventHandler(new ClickAdapter() {");
00090             increaseIndent();
00091             addLine("@Override");
00092             addLine("public void clicked(PenEvent e) {");
00093             increaseIndent();
00094             addLine("DebugUtils.println(\"You clicked on " + regionName + ".\");");
00095             decreaseIndent();
00096             addLine("}");
00097             decreaseIndent();
00098             addLine("});");
00099             decreaseIndent();
00100             addLine("}");
00101         }
00102 
00103         System.out.println("Code for Setting up Regions with Event Handlers");
00104         System.out.println("------------------------------");
00105         System.out.print(stringBuilder);
00106         System.out.println("------------------------------");
00107     }
00108 
00112     private void increaseIndent() {
00113         indent++;
00114     }
00115 }

Generated on Sat Apr 14 18:21:33 2007 for R3 Paper Toolkit by  doxygen 1.4.7